Investigo sobre as tensións entre recursos naturais, poder e acción colectiva no século XIX e XX peninsular. Penso que a actualidade política enténdese mellor dende a historia e que a urxencia ecosocial precisa da mirada longa do noso pasado agrario e medioambiental. Sen feminismos non hai esperanza. Sen lectura e pensamento, tampouco. A palabra para encontrarse, a acción para organizarse.

*****

Investigo sobre las tensiones entre recursos naturales, poder y acción colectiva en el siglo XIX y XX peninsular. Creo que la actualidad política se entiende mejor desde la historia y que la urgencia ecosocial precisa de la mirada larga de nuestro pasado agrario y medioambiental. Sin feminismos no hay esperanza. Sin lectura y pensamiento, tampoco. La palabra para encontrarse, la acción para organizarse.

*****

son[at]luciavilarinho[dot]com